دختر ميخواهيد يا پسر ؟! - میوه بهشت

    میوه بهشت
دختر ميخواهيد يا پسر ؟!با سلام و ضمن تشكر از دوستان عزيزي كه به ديدن من اومدن مبحثمون رو ادمه ميديم.

پس از تشخيص روزهاي لقاح پذيري بدنتان، بايد مترصد دردي در زير شكم باشيد.
اين درد مشابه اينست كه سيخي را درون تخمدان فرو كنند، يعني تير كشيدن شديدي كه حتي ممكن است در پشت كمر احساس شود. ممكن است حتي از درد قاعدگي شديدتر باشد ولي بايد توجه كنيد كه زود هم از بين ميرود و پايدار نيست.
بعضي نشانه هاي ديگر كه ممكن است بعد از تخمك گذاري احساس شوند سنگيني و دردناك شدن پستانها، احساس افزايش وزن يا تورم كه بدليل جذب آب بيشتر در بافتهاست.
هر چه به قاعدگي نزديك تر ميشويم اين دردها شديدتر ميشوند و بعضي ها را شديدا اذيت ميكند.

توجه داشته باشيد براي رسيدن به شانس بالاتر در ايجاد جنس جنين دلخواهتان، بايد تاريخ دقيق تخمك گذاري خود را بيابيد و البته براي اين كار زحمت بكشيد. با خود مانند يك موش آزمايشگاهي رفتار كنيد و در هر لحظه مترصد يك كشف جديد باشيد.


دختر مي خواهيد؟
اگر 2 تا 3 روز مانده به روز تخمك گذاري آميزش صورت بگيرد (اگر خيلي زودتر انجام شود لقاحي صورت نميگيرد.)و پس از آن از آميزش مجدد خودداري شود احتمال دختر شدن جنين بالاتر است. اگر باردار نشديد در دوره بعد تا 48 ساعت مانده به تخمك گذاري هم ميتوانيد آميزش داشته باشيد ولي توجه داشته باشيد كمتر از 48 ساعت فاصله بين آميزش و تخمك گذاري ممكن است جنين شما را پسر كند.

پسر مي خواهيد؟
پس از تعيين زمان دقيق تخمك گذاري براي اطمينان از زياد بودن اسپرم ها تا روز تخمك گذاري از آميزش جنسي خودداري كنيد. اگر در روز تخمك گذاري يا تا 24 ساعت پس از آن آميزش صورت بگيرد احتمال پسر شدن جنين بسيار بالاتر است.

مواردي كه در اين مدت گفته شد احتمال دختر يا پسر شدن نوزاد را افزايش ميدهد ولي 100% ممكن است نتيجه دلخواه را نداشته باشد چون عوامل ناشناخته اي در تعيين جنسيت جنين وجود دارد كه ممكن است محاسبات ما را به هم بريزد.


پايان


پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - خانومي